Spring naar inhoud

Tarieven

 

Vanaf 1 januari 2024:
Privé-consulten: € 86,50 (per uur)
Groepsconsult (2-8 personen): € 225,- (1,5 uur)
Bijscholing aan zorgverleners: € 135,- per uur, excl. voorbereiding
Colleges of lezingen: in overleg

Tarieven volgens beroepsvereniging VGVZ.
(https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2023/09/230607-Richtlijn-adviestarieven-gv-thuis72.pdf)

Mogelijkheid volledige subsidie:
Sinds 2019 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidieregeling ingesteld waardoor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie geheel kan worden vergoed. Het gaat dan om vijf gratis gesprekken.
U komt daarvoor in aanmerking indien u 50 jaar of ouder bent of als er sprake is van palliatieve zorg ongeacht de leeftijd, dus ook kinderen (inclusief naasten).
Het is de bedoeling dat op termijn ook andere doelgroepen overal in Nederland onder deze regeling gaan vallen en toegang krijgen tot geestelijke verzorging.
Wilt u meer weten, bijvoorbeeld of u daarvoor in aanmerking komt of hoe dit geregeld kan worden, neem dan contact met mij op (zie Contact op deze website).