Spring naar inhoud

Media

Interview

NPO 1 Interview: Zingeving aan huis (afl. 3, maart 2020, Ton Bersee)

Bron: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/radio-doc/20dd8465-b15a-4c07-85f7-5d2a5fb6f4b8/2020-03-15-zingeving-aan-huis-afl-3

Publicaties

Geestelijke Verzorging en ‘evidence-based’ werken (2018).

Dit boek biedt een herbezinning op de vraag hoe de waarde van het vak Geestelijke Verzorging (GV) inzichtelijk gemaakt kan worden met behulp van wetenschappelijke methoden. Ook beoogt de uitgave een indruk te geven van de wijze waarop de samenwerking met andere disciplines vorm kan krijgen, zonder het eigene van het vak los te laten. Overzichtelijk passeert daarbij een selectie uit beschikbare literatuur binnen het werkveld. De uitgave is juist nu actueel en indringend, daar de inzet van GV in deze tijd niet meer vanzelfsprekend is.

Link: KSGV
(Tilburg: KSGV)

On the Meaning of ‘Miracle’ in Christianity (2021).

Wonderverhalen vormen een essentieel onderdeel van bijna alle religieuze tradities. Dit geldt ook voor het christendom. De evangeliën vermelden vijfendertig wonderen die Jezus zou hebben verricht, waaronder drieëntwintig wonderbaarlijke genezingen en negen natuurwonderen (bijvoorbeeld het stillen van een storm en het veranderen van water in wijn). Centraal in het christelijk geloof staat het verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood. Volgens de apostel Paulus wordt het christendom nietszeggend indien dit feitelijk wordt ontkend. Echter, vooral sinds de periode van de Verlichting, door een beroep te doen op de filosofie van Spinoza en Hume, wordt de feitelijkheid van dergelijke bijbelse wonderverhalen steeds meer geproblematiseerd en ontkend, ook in de huidige debatten bijvoorbeeld door ‘nieuwe atheïsten’ in een confrontatie met christelijke denkers.

In deze studie beargumenteer ik dat het huidige debat tussen wetenschappelijk georiënteerde critici van wonderen en hun religieuze tegenstanders zich voornamelijk en te veel richt op de kwestie van (uiterlijke) feitelijkheid en bewijs voor wonderen, ten koste van de rijkdom aan de religieuze  (innerlijke) betekenis van wonderverhalen. De suggestie dat wetenschap en religie tegengestelde benaderingen zouden zijn, wordt ontkend in een evenwichtige hermeneutische benadering van wonderen die recht doet aan wetenschappelijke bevindingen, religieuze teksten en ervaring.

Link: Peeters Publishers
(Leuven: Peeters Publishers)

Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers
(J.W.G. Körver, E. Olsman & X.J.S. Rosie, 2021 Red.).

Dit boek laat zien dat rituelen een belangrijk deel van het instrumentarium  van de geestelijk verzorger vormen. Het is een eerste aanzet tot empirische verkenning van de rituele praktijk van geestelijk verzorgers in Nederland.
Mijn bijdrage bestaat uit de beschrijving van een ritueel in een gevangeniscel nadat daar een suïcide had plaatsgevonden. Het dateert uit de periode toen ik in een gevangenis in Scheveningen werkzaam was voor de Dienst  Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Hans Alma, hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving, Vrije Universiteit Amsterdam: “[Dit boek] biedt praktijkvoorbeelden die de verbeelding prikkelen, verhelderende reflecties vanuit onderzoek en theorie, en waardevolle aandachtspunten voor de opleiding van geestelijk verzorgers”.

Link: Bruna
(Utrecht: Eburon)


De Hechtenisclub. Breekbare idealen in de bajes
(Nils von der Assen en Daphne Dupont-Nivet, 2022).

De Bijlmerbajes was Nederlands bekendste strafinstelling, niet alleen het toneel van protesten en ontsnappingen, maar ook van grensverleggers en idealisten. Opsluiting was nog nooit zo humaan geweest. Maar hoe onwankelbaar het geloof in de maakbaarheid van mens en omgeving aanvankelijk ook leek, tegenkrachten binnen én buiten de muren stelden het danig op de proef.
Is het afscheid van deze bajes ook het einde van een ideaal? Met nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht onderwerpen Daphné Dupont-Nivet en Nils von der Assen de ideeën van toen aan een hedendaagse kritische blik. Kún je iemand wel humaan vastzetten? Is opsluiting nog wel van deze tijd? Meer nog dan een historisch verhaal is De hechtenisclub, een boek waaraan ik als bron heb meegewerkt als voormalig geestelijk verzorger in de Bijlmerbajes, een verkenning van tijdloze vragen die ons allemaal beroeren. Wat is vrijheid? En wat maakt ons mens?

Link: Libris
(Amsterdam: Querido Fosfor)