Spring naar inhoud

Over mij

Na studies in theologie (BD), psychologie en filosofie (MA) specialiseerde ik mij later in de geestelijke verzorging. Ik hou eigenlijk niet van die term ‘geestelijke verzorging’ want dit roept vaak verwarring op en daarom gebruik ik liever ‘mentale ondersteuning’. Ik werk in  beginsel samen met andere  zorgverleners, zoals psychologen en medici. Het is mijn doel mensen vooruit te willen helpen in allerlei soorten situaties en bij verschillende levensvragen, zoals:

 • Hoe hervind ik weer levenszin in mijn huidige situatie?
 • Hoe leer ik leven met een ziekte of handicap?
 • Ik zit/zat in een moeilijke situatie (onderdrukking, misbruik, bedreiging) en lijd daar mentaal nog steeds onder. Hoe kom ik daarvan vrij?
 • Kan ik met iemand doorpraten over mijn euthanasie-wens?
 • Ik wil wel ‘geloven’ of zie wel de waarde van spiritualiteit in, maar wat is dat dan
  en hoe verhoudt zich dat tot (medische) wetenschap?
 • Ik denk soms aan suïcide, een gedachte die zich meer en meer aan me opdringt.
  Kan ik daar met iemand over praten?

Ik wil graag mensen met deze vragen bijstaan, maar het resultaat hangt natuurlijk wel af van de specifieke situatie, van de aard en instelling van de mensen om zichzelf onder ogen te kunnen en willen zien, die een beroep op mij doen. Ik zet daarbij in mijn begeleiding in op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van mensen, indien mogelijk.
Ik ben ook beschikbaar voor werkgerelateerde vragen, zoals het weer op weg helpen van mensen met een burnout, met onzekerheid over welke keuzes te maken in hun loopbaan of met het voorbereiden op pensioen.
Verder verleen ik ondersteunende zorg in de thuissituatie, meestal op aanvraag van de huisarts of andere zorgmedewerkers, doe ik onderzoek en ben gastdocent op het gebied van geestelijke verzorging/spirituele zorg. 

Professionele registratie/lid van:

 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers)