Spring naar inhoud

Welkom

Welkom bij de website van Ton Bersee, geestelijk verzorger en psycholoog.

Nieuws

  • Op verschillende plekken wordt er nu scholing over levensvragen en spiritualiteit aangeboden. Veel is ook nog onbekend over wat ‘geestelijke verzorging’ inhoudt en wat deze kan bieden. Er is nog veel werk nodig om dit te kunnen laten landen onder zorgmedewerkers. Zelf ben ik betrokken bij een aantal cursussen, zoals voor  studenten verpleegkunde geriatrie bij de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.

  • Eind 2021 heb ik een aantal groepsgesprekken geleid voor mensen met dementie bij Dagcentrum Kennemerhart in Haarlem, met begeleiding van medewerkers van het Storytelling Centre Amsterdam. De bedoeling van de groep was het delen van verhalen die voor de deelnemers betekenisvol zijn, wat aan hun vorming als mens heeft bijgedragen en waaruit zij kracht putten. Het was hartverwarmend om te zien hoe sommigen in de loop van de gesprekken steeds meer opbloeien door het zich gehoord voelen en het samen delen van ervaringen.

  • Naast mijn werk als vrijgevestigd geestelijk verzorger en gastdocent, werk ik verder aan een volgend boek met als voorgenomen titel Zoeken naar Zin. Tien Case Studies in Geestelijke Verzorging. Ik ga hierin in op hoe mensen, die ik in mijn werk persoonlijk heb ontmoet, hebben leren omgaan met ontregelende gebeurtenissen zoals het medisch uitbehandeld zijn, uitzichtloos en ondragelijk lijden (van wie sommigen kozen voor euthanasie), omgaan met een levensveranderende ziekte, een psychiatrische stoornis, vastzitten in detentie, discriminatie en eenzaamheid. In zulke situaties wordt veelal de vraag gesteld wat de ‘zin’ (Eng. sense, meaning) van het leven nog is. In tien van zulke case studies  beschrijf ik hun gedachten, twijfels, gevoelens van zinloosheid, angsten en onzekerheden op de soms moeizame weg van het vinden van antwoorden en naar innerlijke rust en vertrouwen. Ik probeer in het vinden van antwoorden mede aansluiting te zoeken bij recent onderzoek in de interpersoonlijke neurobiologie (IPNB). Naast inzichten in het thema spiritualiteit en zingeving, wil dit boek ook behulpzaam zijn voor diegenen die zich in soortgelijke ervaringen herkennen.