Spring naar inhoud

Welkom

Welkom bij de website van Ton Bersee, geestelijk verzorger en psycholoog

Nieuws

  • Op verschillende plekken wordt er nu scholing over levensvragen en spiritualiteit aangeboden. Veel is nog onbekend over wat ‘geestelijke verzorging’ is en wat deze kan bieden. Er is nog veel werk nodig om dit te kunnen laten landen onder zorgmedewerkers. Zelf ben ik betrokken bij een aantal cursussen, zoals voor  studenten verpleegkunde bij de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.

  • In dit najaar ben ik begonnen met groepsgesprekken bij Dagcentrum Kennemerhart in Haarlem, met begeleiding van medewerkers van het Storytelling Centre Amsterdam. De bedoeling van de groep is het delen van verhalen die voor de deelnemers betekenisvol zijn, wat aan hun vorming als mens heeft bijgedragen en waaruit zij kracht hebben geput.

  • Naast mijn werk als vrijgevestigd geestelijk verzorger en gastdocent, werk ik verder aan een volgend boek met als voorgenomen titel Making Sense in Life. Ten Case Studies in Spiritual Care. De voorlopige Nederlandse titel wordt Zoeken naar Zin. Tien Case Studies in Geestelijke Verzorging. Ik ga hierin in op hoe mensen, die ik in mijn werk persoonlijk heb ontmoet, hebben leren omgaan met gebeurtenissen zoals hun eigen naderende dood, een ernstige ziekte, een psychiatrische stoornis, vastzitten in detentie, discriminatie en eenzaamheid waarbij de vraag centraal staat wat de ‘zin’ (Eng. sense, meaning) van zulke ervaringen kan zijn. Met behulp van case studies  beschrijf ik hun gedachten, twijfels, gevoelens van zinloosheid, angsten en onzekerheden op de soms moeizame weg van het vinden van antwoorden en naar innerlijke rust en vertrouwen. Ik probeer in het vinden van antwoorden aansluiting te zoeken bij recent onderzoek in de interpersoonlijke neurobiologie (IPNB). Naast inzichten in het thema spiritualiteit en zingeving, wil dit boek ook behulpzaam zijn voor diegenen die zich in soortgelijke ervaringen herkennen.

  • In oktober verschijnt bij uitgeverij Eburon (Delft) het boek Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers. Mijn bijdrage aan dit boek (pp. 19-28) bestaat uit de beschrijving van een ritueel in een gevangeniscel nadat daar een suïcide had plaatsgevonden. Het boek laat zien dat rituelen een belangrijk deel van het instrumentarium  van de geestelijk verzorger vormen. Het ritueel dat ik beschrijf dateert uit de periode toen ik werkzaam was voor de Dienst  Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen.