Spring naar inhoud

Welkom

Welkom bij de website van Ton Bersee, geestelijk verzorger en psycholoog.

Nieuws

  • Op verschillende plekken wordt er nu scholing over geestelijke verzorging, levensvragen en spiritualiteit aangeboden. Veel is nog onbekend over wat dit inhoudt en wat deze kan bieden. Er is daarom nog aanzienlijk veel werk nodig om dit te kunnen laten landen onder zorgmedewerkers. Zelf ben ik betrokken bij onderzoek over geschikte doceermodules over dit onderwerp  en bij de uitvoering van een aantal cursussen, zoals voor  studenten verpleegkunde geriatrie bij de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.

  • Naast mijn werk als vrijgevestigd geestelijk verzorger en gastdocent, werk ik verder aan een volgend boek met als voorgenomen titel Making Sense in Life. Ten Case Studies in Spiritual Care. Ik ga hierin in op hoe mensen, die ik in mijn werk persoonlijk heb ontmoet, hebben leren omgaan met ontregelende gebeurtenissen zoals het medisch uitbehandeld zijn, uitzichtloos en ondragelijk lijden (van wie sommigen kozen voor euthanasie), omgaan met een levensveranderende ziekte, een psychiatrische stoornis, vastzitten in detentie, discriminatie en eenzaamheid. In zulke situaties wordt veelal de vraag gesteld wat de ‘zin’ (Eng. sense, meaning) hiervan is. In tien case studies  beschrijf ik hun gedachten, twijfels, gevoelens van zinloosheid, angsten en onzekerheden op de soms moeizame weg van het vinden van antwoorden en naar innerlijke rust en vertrouwen. Ik probeer in het vinden van antwoorden mede aansluiting te zoeken bij recent onderzoek in de interpersoonlijke neurobiologie (IPNB). Naast inzichten in het thema spiritualiteit en zingeving, wil dit boek ook behulpzaam zijn voor diegenen die zich in soortgelijke ervaringen herkennen.